Dotace - Národní sportovní agentura


INVESTIČNÍ VÝZVY NA ROK 2023

https://agenturasport.cz/dotace-investicni/

MŮJ KLUB 2023 - 2. kolo a MŮJ KLUB 2023 - Pohyb a zdraví - 2. kolo

https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/

MŮJ KLUB 2023

https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023/
https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/24-2022-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi/

MŮJ KLUB 2022

Veškeré informace k výzvě naleznete na webu NSA: https://agenturasport.cz/muj-klub-2022/ 

S ohledem na četné dotazy v rámci neinvestiční dotační Výzvy 14/2021 Můj klub 2022 ke stavu administrace podaných žádostí podává Národní sportovní agentura žadatelům tuto informaci. Administrace žádostí ve Výzvě Můj klub 2022 probíhá od počátku roku 2022 a vyplácení žádostí bylo spuštěno ihned ve chvíli, kdy to bylo Národní sportovní agentuře umožněno po ukončení rozpočtového provizoria.

Ve Výzvě Můj klub 2022 se žádosti hodnotí v pořadí, ve kterém byly podány. Jakmile Národní sportovní agentura zahájí formální kontrolu žádosti, je žadatel o této skutečnost informován na kontaktním mailu uvedeném v žádosti. Stav žádosti lze také sledovat po přihlášení do Rejstříku sportu. Prosíme všechny žadatele o trpělivost, NSA aktuálně podniká kroky ke zvýšení počtu projektových manažerů provádějících administraci žádostí, což povede ke zrychlení výplaty dotačních prostředků.

Aktuálně je ke dni 6. 6. 2022 ve Výzvě Můj klub 2022 vydáno 2203 Rozhodnutí o poskytnutí dotace a vyplaceno 495 157 140 Kč.


Poskytujeme servis ekonomického a administrativního charakteru pro všechny tělovýchovné jednoty a sportovní kluby v Chebském okrese.

Naším cílem je podporovat sport v okrese Cheb na všech úrovních, zejména pak sport pro širokou veřejnost tak, aby se stal součástí každodenního zdravého životního stylu.

NABÍDKA
SPORTU V OKOLÍ

vyberte si kde sportovat

VÝZNAMNÉ
SPORTOVNÍ AKCE

navštivte top sportovní akce

ZPRAVODAJ
ČUS

ke stažení