Sportovní unie Chebska
 servisní centrum sportu ČUS Cheb


INVESTIČNÍ VÝZVA KABINA 2024

INVESTIČNÍ VÝZVA KABINA 2024

4. 7. 2024 Rubrika Aktuálně

Výzva je zaměřena na zajištění rozvoje sportovní infrastruktury v obsích do 3 tis. obyvatel.
Oproti ostatním investičním výzvám může být předmětem samostatné realizace i zázemí sportovního zařízení.
Vlastní zdroje žadatele musí být minimálně ve výši 20 % z celkových způsobilých výdajů. Z toto musí být podíl obce, na jehož katastrálním území bude probíhat realizace, vždy alespoň 10 %.

ZPROŠTĚNÍ OBŽALOBY ČESKÉ UNIE SPORTU

ZPROŠTĚNÍ OBŽALOBY ČESKÉ UNIE SPORTU

10. 6. 2024 Rubrika Aktuálně

Po sedmi letech konečně došlo k finálnímu verdiktu v takzvané kauze sportovních dotací. Vrchní soud v Praze potvrdil verdikt prvoinstančního městského soudu a ani po druhém odvolání státního zástupce nenašel u zástupců České unie sportu a samotné organizace trestný čin. Po sedmi letech jsou tak předseda ČUS Miroslav Jansta a generální sekretář Jan Boháč pravomocně zproštěni obžaloby a definitivně očištěni. Největší český sportovní spolek už tak není v režimu obviněné organizace.

https://www.cuscz.cz/novinky/vrchni-soud-v-praze-zprostil-obzaloby-zastupce-ceske-unie-sportu-a-celou-organizaci-definitivne-ocistil.html

DOTAZNÍK ČUS K AKTUÁLNÍ SITUACI V TJ/SK

DOTAZNÍK ČUS K AKTUÁLNÍ SITUACI V TJ/SK

6. 4. 2024 Rubrika Aktuálně

Česká unie sportu připravila po dvou letech další průzkum, který pomůže zmapovat aktuální situaci ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách. Dotazník je určen primárně pro předsedy klubů, může ho však vyplnit také jiný zástupce klubu, který činnost spolku spravuje a je seznámen s oblastmi, na které je průzkum zaměřen – finance, dotace, příspěvky od členů, stav členské základny dětí a mládeže, kondice dětí ...

INVESTIČNÍ VÝZVY NSA NA ROK 2024

INVESTIČNÍ VÝZVY NSA NA ROK 2024

29. 3. 2024 Rubrika Aktuálně

NSA na svých stránkách zveřejnila čtyři investiční výzvy pro rok 2024:

04/2024 Regiony 2024 – investice pod 10 mil. Kč

05/2024 Regiony 2024 – investice nad 10 mil. Kč – výstavba

06/2024 Regiony 2024 – investice nad 10 mil. Kč – technické zhodnocení

07/2024 Standardizovaná sportovní infrastruktura 2024

Nejúspěšnější sportovci okresu Cheb za rok 2023

Nejúspěšnější sportovci okresu Cheb za rok 2023

2. 1. 2024 Rubrika Aktuálně

Ohlédněte se  ještě jednou za úspěchy vašich svěřenců, kterých jste společně v roce 2023 dosáhli, a nominujte své sportovce do ankety Nejúspěšnější sportovci Chebska roku 2023. Obdržené nominace budou opět postoupeny pro vyhlášení Nejlepšího sportovce Karlovarského kraje.

Termín odevzdání vyplněného tiskopisu je 31.leden 2024 na maily : vvsuch@quick.cz a samiro@email.cz.

Na uvedené maily se posílají jen řádně vyplněné tiskopisy – bez fotografií.

 VÝZVA MŮJ KLUB 2024

VÝZVA MŮJ KLUB 2024

16. 11. 2023 Rubrika Aktuálně

Podpora se bude týkat sportovních aktivit dětí ve věku 4-19 let, které pravidelně a to minimálně 35 týdnů v kalendářním roce organizovaně sportují. Sportovci jsou rozděleni do 3 kategorií. 
V definici oprávněného žadatele je jedna zásadní změna a to ta, že je za něj považován ten žadatel, který v rejstříku sportu eviduje minimálně 20 sportovců.
Příjem žádostí od žadatelů probíhájící přes rejstřík sportu byl zahájen 20. 11.2023 a ukončen bude 5.1.2024. 

Celé znění výzvy: https://nsa.gov.cz/wp-content/uploads/2023/11/Vyzva-MK24-1.pdf

PROJEKT TIPSPORT SPORTUJ S NÁMI 2024

PROJEKT TIPSPORT SPORTUJ S NÁMI 2024

11. 10. 2023 Rubrika Aktuálně

Projekt Tipsport Sportuj s námi bude pokračovat i v roce 2024. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají finanční příspěvek a podporu mediálních partnerů.

Přihlašování akcí do projektu probíhá opět přes elektronickou přihlášku (formulář). Odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/. Odkaz na přihlášku je umístěn na webu České unie sportu  www.cuscz.cz a na oficiálních stránkách projektu www.cus-sportujsnami.cz. Přihláška je aktivní od 1. 11. 2023!

Přihlášení do projektu pro rok 2024 probíhá v termínu od 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023.

NSA DOTAČNÍ VÝZVU “Provoz a údržba 2023” NEVYPÍŠE

NSA DOTAČNÍ VÝZVU “Provoz a údržba 2023” NEVYPÍŠE

10. 10. 2023 Rubrika Aktuálně

Rada Národní sportovní agentury na svém posledním zasedání závazně potvrdila skutečnost, že pro rok 2023 NSA nebude vypisovat dotační výzvu “Provoz a údržba 2023”.
Tato výzva byla v roce 2022 vypsána a vyplacena, jako operativní reakce na skokové navýšení cen energií ve snaze kompenzovat nepředvídatelné náklady sportovních organizací spojených s provozováním jejich zařízení. I přes následné zastropování cen energií a průběžné snížení cen nákladů na energie si je vedení NSA vědomo složité situace provozování sportovních zařízení, ale aktuální rozpočtové možnosti NSA neumožnují vyčlenit odpovídající alokaci pro vypsání celoplošné výzvy “Provoz a údržba” pro tento rok.
“Již nyní ale zpracováváme věcný záměr možného rozšíření čerpání prostředků z výzvy “Můj klub 2024″, který se budeme snažit vypsat ještě v roce 2023 a umožnit tak dřívější čerpání těchto prostředků, tedy již počátkem roku 2024,” doplnil Ondřej Šebek, předseda NSA

NSA ZVEŘEJNILA INVESTIČNÍ VÝZVY PRO ROK 2023

NSA ZVEŘEJNILA INVESTIČNÍ VÝZVY PRO ROK 2023

18. 9. 2023 Rubrika Aktuálně

Výzva 11/2023 - Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 - investice pod 10 mil. Kč 

Výzva 12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 - investice nad 10 mil. Kč

Výzva 13/2023 Standardizovaná sportovní infrastruktura

Výzva 14/2023 Nadregionální sportovní infrastruktura

U všech výzev je zahájení příjmu žádostí 1.10.2023 a ukončení 31.10.2023. U Výzvy Nadregionální sportovní infrastruktura je ukončení příjmu žádostí 30.11.2023.

ORDINACE SPORTOVNÍHO LÉKAŘE V KARLOVÝCH VARECH

ORDINACE SPORTOVNÍHO LÉKAŘE V KARLOVÝCH VARECH

20. 2. 2023 Rubrika Aktuálně

Vážení zástupci sportovních klubů, 

po dlouhé době se podařilo zajistit provoz ordinace sportovního lékaře, která v Karlovarském kraji chyběla. Sportovci již nemusí dojíždět

do jiných regionů kvůli vyšetření.  Od března 2023 bude ordinace k dispozici veřejnosti, od 20. 2. 2023 je možné se přihlašovat prostřednictvím

on-line formuláře na internetových stránkách Karlovarské krajské nemocnice, pod kterou tato činnosti bude spadat.

Přihlášení a více informací najdete na: https://nemkv.cz/ambulance-telovychovneho-lekare

Ambulance nabídne preventivní sportovní prohlídky provedené odborným tělovýchovným lékařem, zátěžovou spiroergometrii, klidové a zátěžové EKG

pro sportovce všem výkonnostních a věkových kategorií.

Ambulanci najdete v prostorách tréninkové haly KV Areny v Karlových Varech.

Kalendář sportovních akcí


Poskytujeme servis ekonomického a administrativního charakteru pro všechny tělovýchovné jednoty a sportovní kluby v Chebském okrese.

Naším cílem je podporovat sport v okrese Cheb na všech úrovních, zejména pak sport pro širokou veřejnost tak, aby se stal součástí každodenního zdravého životního stylu.

NABÍDKA
SPORTU V OKOLÍ

vyberte si kde sportovat

VÝZNAMNÉ
SPORTOVNÍ AKCE

navštivte top sportovní akce

ZPRAVODAJ
ČUS

ke stažení