Dotace - Karlovarský kraj

DOTACE KARLOVARSKÉHO KRAJE NA ROK 2023

Jednotlivé dotační programy včetně příloh si už nyní můžete prohlédnout na webu Karlovarského kraje na níže uvedených odkazech:

Program na podporu sportovních aktivit

Program na podporu sportovních akcí

Program na podporu vrcholového sportu

Program na podporu infrastruktury profesionálního sportu

Program na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení

 

Lhůta pro příjem elektronických žádostí ve všech výše uvedených dotačních programech byla stanovena:

- od 18. 10. 2022, 9.00 hodin

- do 25. 10. 2022, 15.00 hodin

přičemž příjem elektronických žádostí bude probíhat tak, jak jste zvyklí, tzn. prostřednictvím Portálu občana.

Pokud žádost v Portálu občana nepodepíšete uznávaným elektronickým podpisem, budete následně žádost podávat ještě prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě, a to až do 9. 11. 2022 do 17:00 hodin.

 

Cca 10 pracovních dnů před lhůtou pro příjem elektronických žádostí Vám bude zpřístupněn formulář žádosti v Portálu občana, abyste si žádost mohli připravit s předstihem.

O zpřístupnění formuláře žádosti v Portálu občana a dalších podrobnostech (včetně některých změn v dotačních programech) Vás budeme průběžně informovat, sledujte proto pravidelně svoji e-mailovou schránku.

Zdroj: http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-skolstvi/sportovni-aktivity-cinnost.aspx


Poskytujeme servis ekonomického a administrativního charakteru pro všechny tělovýchovné jednoty a sportovní kluby v Chebském okrese.

Naším cílem je podporovat sport v okrese Cheb na všech úrovních, zejména pak sport pro širokou veřejnost tak, aby se stal součástí každodenního zdravého životního stylu.

NABÍDKA
SPORTU V OKOLÍ

vyberte si kde sportovat

VÝZNAMNÉ
SPORTOVNÍ AKCE

navštivte top sportovní akce

ZPRAVODAJ
ČUS

ke stažení